Izpārdošana

Apakškategorijas

Šajā sadaļā mūsu mājas lapā ir diskontētas preces. Tas var būt gan pilnīgi jaunas lietas, kuras kaut kādu iemeslu dēļ tiek pārdotas, gan stenda produkcija, kura izņemta no apgrozības, preces ar nelielu defektu vai prece, kura bijusi lietošanā, bet vel ir derīga izmanošanai. Kas tā būs par preci tiks norādīts aprakstā. Kamēr prece tiek reklamēta, viņa ir pārdošanā. Precīzāk informāciju var saņemt sazinoties ar operatoru t. +371-29525252 (darba dienās no 10:00-17:00, sestd.. 10:00-14:00) vai pa e-pastu: mm-meistars@inbox.lv